Wat zijn de kosten van juridisch advies en een rechtsprocedure?

Kosten hangen van veel omstandigheden af. Een advocaat berekent de kosten voor zijn advies en ondersteuning op basis van een uurtarief. Ook kost het voeren van een procedure bij de rechtbank geld.

Kun je gebruikmaken van rechtsbijstand?

Ga altijd eerst na of je een rechtsbijstandverzekering hebt die de kosten (helemaal of gedeeltelijk) dekt. Of misschien kom je in aanmerking voor door de staat gefinancierde rechtsbijstand? Haans Advocaten heeft met een aantal grote rechtsbijstandsverzekeraars afspraken gemaakt. 

Hoe werkt het met de kosten voor een rechtsprocedure?

Bij een gerechtelijke procedure bij een rechtbank of gerechtshof, ben je in veel gevallen griffierechten verschuldigd. De hoogte hangt af van het soort procedure (rechtbank, kanton, bestuursrecht of hoger beroep). Maar ook van de hoogte of waarde van de vordering en of je de eisende of gedaagde partij bent.

Op de website van de rechtspraak kun je een proefberekening maken om de hoogte van het griffierecht in te schatten.

Enkele specifieke uitzondering daargelaten, kent de Nederlandse rechtspraak geen volledige vergoeding van gemaakte juridische en procedurele kosten. Aan de hand van een staffel kan een rechter een proceskostenveroordeling uitspreken. De ervaring leert dat dit in veel gevallen niet toereikend is om alle gemaakte kosten te compenseren.

In familiezaken dienen partijen zelf hun eigen proceskosten te voldoen. Over het algemeen spreekt de rechter in familiezaken geen proceskostenveroordeling uit.

Stel je vraag

Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Zij kunnen je vertellen wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn en wat de te verwachten kosten zijn.