Handhaving (last onder dwangsom/bestuursdwang)

Wanneer burgers zich niet aan bepaalde wettelijke regels houden, kan de overheid optreden. Als burger kun je ook een verzoek om handhaving indienen. Ontvang je zelf een voornemen tot handhaving, dan kun je een zienswijze geven. Bij een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, zijn bezwaar en beroep mogelijk. In het uiterste geval kan de overheid overgaan tot invordering van de opgelegde dwangsommen.

actualiteiten over handhaving