mr. M. van der Veer (Mariëlle)

Mariëlle is sinds januari 2020 als advocaat werkzaam op ons kantoor.

Mariëlle staat MKB en particulieren bij in onderlinge geschillen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Zo adviseert zij haar cliënten in discussies met betrekking tot koop-, huur- en arbeidscontracten, maar ook andere civielrechtelijke geschillen zijn aan haar besteed. Mariëlle put daarbij uit jarenlange werkervaring als jurist bij de Rechtspraak, waar zij al veel verschillende privaatrechtelijke zaken heeft behandeld.

mr. M. van der Veer (Mariëlle)
mr. M. van der Veer (Mariëlle)
  • Bourgondisch
  • Buitenleven

Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich vrij voelen om hun verhaal met mij te delen. Als cliënten zich door mij begrepen en serieus genomen voelen, zorgt dat voor vertrouwen in mijn handelen als hun advocaat. Dat vertrouwen is de basis voor acceptatie dat ik voortaan het voortouw neem in een voor cliënt belangrijk, maar moeilijk te begrijpen juridisch proces.

Toegankelijkheid is de sleutel.

mr. M. van der Veer (Mariëlle)

Soms kunnen bijvoorbeeld bepaalde standpunten die voor de cliënt zeer relevant zijn, beter niet worden ingenomen. Of ik adviseer de cliënt nadrukkelijk om een schikking aan te gaan. De cliënt moet er dan op kunnen vertrouwen dat ik met juridische expertise, altijd zal handelen en adviseren in zijn of haar belang. Daarbij probeer ik uiteraard het juridische proces voor de cliënt zo begrijpelijk mogelijk te maken.