mr. J.J.C.M. Willemen (Joost)

Joost Willemen is advocaat op het gebied van bouw-, vastgoed- en insolventierecht.

Hij begeleidt cliënten onder meer tijdens onderhandelingen over ingewikkelde en omvangrijke vastgoedtransacties. “Een gedegen en analytische aanpak, dat is waar ik voor sta.”

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost)
mr. J.J.C.M. Willemen (Joost)
  • Hardlopen
  • Bridge

“Als advocaat moet je goed kunnen schaken. Je denkt drie zetten vooruit en anticipeert op acties van je ‘tegenstander’. Die tactiek gebruik ik in mijn aanpak. Met gezonde scherpzinnigheid en een goed analytisch vermogen. Alleen dan kun je een gedegen advies geven aan je cliënt. Waarbij procederen wat mij betreft alleen een allerlaatste redmiddel is.”

“Drie zetten vooruitdenken en anticiperen op acties van de tegenpartij: een goede advocaat denkt als een schaker.”

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost)

“Ik heb een brede sociaal-maatschappelijke interesse en vind het fascinerend om te zien hoe verschillende bedrijven opereren. Mijn kennis en ervaring zet ik dan ook breed in, op verschillende rechtsgebieden. Ik begeleid vastgoedtransacties voor projectontwikkelaars, architecten, constructeurs en aannemers. Ik adviseer ondernemingen in zwaar zweer. Daarnaast begeleid ik bestuurders, aandeelhouders en crediteuren in geschillen met een curator. Mijn eigen ervaring als curator en bewindvoerder komt daarbij goed van pas.”

Ik ben lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten en van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten.