Verdelen nalatenschap als er een executeur is

Als er een executeur is aangesteld in een nalatenschap, dan kan er in beginsel pas verdeeld worden als de executeur klaar is met zijn of haar werkzaamheden. De reden daarachter is dat men er zeker van moet zijn dat er geen schuldeisers meer zijn die het nakijken hebben als alles al verdeeld is. De verdeling die volgt als de executeur klaar is, is in principe de verdeling van de hele erfenis.

Erven & Schenken

In een kort gedingprocedure heeft de voorzieningenrechter een uitzondering gemaakt op dit uitgangspunt. Er was een nalatenschap van ruim € 1.600.000,00. Een erfgenaam van die nalatenschap had dringend geld nodig. Hij had geen werk meer, geen inkomen, een roodstand op zijn bankrekening en de nodige onbetaalde rekeningen. Hij had aan de executeur gevraagd of hij een voorschot op zijn erfenis kon ontvangen, maar de executeur had dat verzoek afgewezen. De voorzieningenrechter berekende dat het erfdeel van iedere erfgenaam meer dan € 200.000,00 zou zijn. Daarom was de voorzieningenrechter van mening dat er een voorschot betaald kon worden.

Op het eerste verzoek van de erfgenaam werd er een voorschot van € 25.000,00 vastgesteld, in een volgende procedure kreeg deze erfgenaam nog eens een voorschot toegewezen. De voorzieningenrechter oordeelde dat het - gelet op de door de executeur berekende omvang van de nalatenschap van ruim € 1.600,000,00 – voldoende aannemelijk is dat de erfgenaam als erfdeel ruim meer dan het bedrag aan tot nu toe uitgekeerde en gevorderde voorschotten zal krijgen toegedeeld (Rechtbank Midden-Nederland, 16 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7332).

actualiteiten over erven & schenken