Verwerping erfenis kan niet worden teruggedraaid

Een notaris was vereffenaar in een nalatenschap. De erfgenamen hadden de nalatenschap verworpen omdat zij dachten dat deze negatief zou zijn. Toen zij de nalatenschap al hadden verworpen bleek dat er toch een positief saldo was, van ruim € 30.000,00. Dit bedrag ging aan hun neus voorbij omdat zij de nalatenschap verworpen hadden en niet beneficiair aanvaard. De notaris probeerde voor de erfgenamen nog om hun keuze te wijzigen, maar dat lukte niet meer.

Erven & Schenken

Vanaf 1 september 2016 is het wél mogelijk om een zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. De wet beschermt erfgenamen tegen onverwachte schulden. Voor 1 september waren erfgenamen die zuiver aanvaard hadden met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Vanaf september 2016 hoeft dat niet meer en kan de aanvaarding nog worden omgezet.

Andersom kan het niet. Als een erfgenaam er na verwerping van de nalatenschap achter komt dat er toch geld was om te verdelen, dan heeft hij pech en kan hij zijn keuze voor verwerping niet meer veranderen.

actualiteiten over erven & schenken