Uitschelden is niet altijd een reden voor een ontslag op staande voet

Ook op de werkvloer schiet men wel eens verbaal uit de slof. Soms gaat dat zo ver dat een werkgever daarin aanleiding ziet voor ontslag op staande voet. Recentelijk werd een dergelijke zaak voorgelegd aan de kantonrechter in Amsterdam. De vraag was of uitschelden van een teamleidster een dringende reden voor ontslag was.
 

Arbeid & Ontslag

Verstoord
Een werknemer van een groothandel was na tien jaar dienstverband ontslagen, omdat hij zijn teamleidster had uitgescholden voor ‘fucking hoer', wat de teamleidster als bedreigend en intimiderend had ervaren. De werknemer ontkende de uitlatingen en stelde dat er alleen sprake was van een woordenwisseling. Volgens de werknemer was de werkverhouding tussen de teamleidster en een groot aantal werknemers al geruime tijd ernstig verstoord. Dit had volgens de werknemer te maken met de vijandige wijze van communiceren van de teamleidster. 

Een groep werknemers zou bij de directie van de groothandel een petitie tegen de teamleidster hebben ingediend, maar de directie zou daar niets mee hebben gedaan. De werkgever vond dat de werknemer met zijn uitlating alle fatsoensnormen had overschreden en was van mening dat zulk gedrag niet kon worden geaccepteerd.

De kantonrechter stelde voorop dat de werknemer de fatsoensnormen had overschreden. Uit de petitie bleek echter dat de onderlinge werkverhouding tussen de teamleidster en de werknemer gespannen was. De werkgever had niettemin nagelaten om de verhoudingen te verbeteren. Daarom oordeelde de kantonrechter dat de werkgever een minder zware sanctie had moeten opleggen. Het ontslag op staande voet hield dan ook geen stand. 

Bron: Rechtennieuws.nl