Termijn voor ontkenning van overleden vader in strijd met het EVRM

Een kind weet dat zijn juridische vader niet zijn biologische vader is. De biologische vader is overleden. Om erfgenaam te kunnen zijn van zijn biologische vader, moet worden vastgesteld dat zijn biologische vader zijn vader is.

Erven & Schenken

Om het vaderschap van de biologische vader te kunnen laten vaststellen, moet wel eerst het vaderschap van zijn juridische vader worden ontkend. De wet geeft daar een termijn voor van drie jaar. Die termijn is ruimschoots verstreken. De rechtbank te Amsterdam gaat bij beschikking van 1 november 2017 echter voorbij aan die termijn van drie jaar. De reden daarvoor is dat het vasthouden aan de termijn van drie jaar in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in het gezinsleven van het kind betekent. Het was immers voor het kind en zijn biologische vader duidelijk dat de juridische vader niet de biologische vader was. De rechtszekerheid wordt dus niet geschaad bij het niet vasthouden aan de wettelijke termijn. Bovendien zou het vasthouden aan die termijn niet in het belang van het kind zijn. Zo kan het vaderschap van de biologische vader dus toch nog, na zijn overlijden, worden vastgesteld waardoor de juridische waarheid gelijk wordt gesteld met de biologische waarheid.

actualiteiten over erven & schenken