Rechercheonderzoek bij partneralimentatieverplichting

Een man moet na zijn scheiding € 255,00 partneralimentatie per maand betalen aan zijn ex-vrouw. Een paar jaar later heeft de vrouw een nieuwe relatie. De man start een procedure op omdat hij denkt dat de vrouw samenwoont met haar nieuwe partner ‘als ware zij gehuwd’. Als dat het geval is, dan komt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie te vervallen.

Familie & Echtscheidingen

De man heeft zijn verzoek grondig aangepakt. Voordat hij zijn verzoek heeft ingediend, heeft een door hem ingeschakeld recherchebureau een rapport opgesteld. Het recherchebureau heeft gebruikgemaakt van drie onderzoeksmiddelen, te weten: observatie, digitaal onderzoek en onderzoek op locatie. Het zijn gebruikelijke onderzoeksmethoden die de nodige tijd kosten. De rekening voor het rechercherapport is € 9.354,71 in totaal.

De rechtbank wijst alle verzoeken van de man toe. Bepaald wordt dat de partneralimentatieverplichting van rechtswege is geëindigd omdat de vrouw samenwoont als ware gehuwd en daarnaast wordt de vrouw veroordeeld tot het voldoen van de kosten van het rechercheonderzoek. Zij had immers steeds de mogelijkheid om te erkennen dat zij samenwoonde als ware zij gehuwd, maar dat heeft zij nagelaten. Daardoor heeft de man kosten moeten maken om zijn verzoek bij de rechtbank te onderbouwen.

De vrouw gaat tegen de beslissing van de rechtbank in beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (14 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8115). Zij vindt het heel erg onredelijk dat zij ruim € 9.000,00 aan kosten voor het onderzoek voor haar rekening moet nemen. Het gerechtshof is het echter eens met de rechtbank. De kosten va het onderzoek komen volledig voor rekening van de vrouw en zij krijgt ook geen alimentatie meer.

actualiteiten over familie & echtscheidingen