Ping-berichten als bewijs?

Een man en een vrouw hebben samengewoond in het huis van de man. De vrouw heeft geld geleend van haar vader om bij te dragen in de kosten van de verbouwing. Als de man en de vrouw uit elkaar zijn, sturen zij elkaar Ping-berichten naar elkaar. De vrouw stuurt dat zij het geleende geld zo snel mogelijk terug wil en de man reageert daarop: ‘MBT het geld dat jij van je vader hebt geleend en ik niet om heb gevraagd! Ga ik je terug betalen, dit in een tempo dat mij uitkomt, want ik heb het ook niet zoals je weet.’

Familie & Echtscheidingen

De vrouw vraagt de man om samen een betalingsregeling af te spreken. Hij geeft geen gehoor. De vrouw besluit om de man in een procedure te betrekken. Zij stelt dat er sprake was van een geldlening, de man stelt dat hij de verbouwing uit eigen middelen – contant – heeft voldaan. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt op 8 augustus 2017 dat de man in zijn Ping-berichten heeft erkend dat er sprake is van een geldlening en veroordeelt hem tot terugbetaling.

actualiteiten over familie & echtscheidingen