Ontslagvergoeding moest aangewend worden om alimentatie te blijven betalen

Regelmatig staat in een procedure ter discussie of een ontslagvergoeding aangewend moet worden om de alimentatie te kunnen blijven betalen. 

Familie & Echtscheidingen
mr. M.J.W. Jongenelen (Michelle)

Het uitgangspunt is helder. In beginsel dient een ontslagvergoeding gebruikt te worden om het huidige inkomen aan te vullen tot het voormalige inkomen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dat uitgangspunt recentelijk maar weer eens bevestigd in een uitspraak. 

De kwestie waar het gerechtshof zich over moest buigen luidde als volgt. Het huwelijk tussen twee echtelieden was is in 2012 door echtscheiding ontbonden. Door de rechtbank was vastgesteld dat de man een partneralimentatie moet betalen aan zijn voormalige echtgenote. Een paar jaar later vraagt de man aan de rechtbank om de eerder vastgestelde alimentatie op nihil vast te stellen. Volgens de man waren de omstandigheden gewijzigd omdat hij zijn baan kwijt was geraakt. Hij had inmiddels weer een andere baan, maar wel een lager inkomen. In hoger beroep stond centraal of de man zijn ontslagvergoeding van bijna € 120.000 bruto had moeten aanwenden om zijn oude inkomen aan te vullen. De man vond van niet. Hij stelde dat de ontslagvergoeding grotendeels was opgegaan aan de verbouwing van zijn huis en de aanschaf van een andere auto. 

Evenals de rechtbank was het hof van mening dat de man zijn ontslagvergoeding had dienen te gebruiken om gedurende een aantal jaren zijn huidige inkomen aan te vullen tot zijn voormalige inkomen. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de man de noodzaak van de uitgaven niet kon aantonen en dat hij ook geen inzage gaf in zijn feitelijke uitgaven. Het verzoek van de man is dus afgewezen. 

Nieuwsgierig naar de hele uitspraak? Zie: http://opmaat.sdu.nl/algemeen/document?id=ECLI_NL_GHARL_2017_761

actualiteiten over familie & echtscheidingen