‘Ik was er toch van af!?’

Een opstootje bij het stappen, een diefstal van een auto of een neppe handtekening. Wat jouw rol ook is geweest, je bent verdachte voor de politie. Je wordt verhoord. Het is prettig dat na een tijdje een brief op de deurmat valt waarin staat dat je niet wordt vervolgd. Terecht of niet, daar ben je mooi van af...

Strafzaken & Vervolging

Tenminste, dat denk je. Na 11 maanden ontvang je een brief van het gerechtshof. Het gerechtshof wil je horen over het incident. Zoveel maanden nadat het is gebeurd moet je ineens in je geheugen gaan graven. Dat is lastig. Waarom moet je überhaupt naar het gerechtshof? Je hebt toch een brief ontvangen waarin staat dat je niet wordt vervolgd? De verwarring is compleet en dat is begrijpelijk. 

De (zelfverklaarde) benadeelde krijgt ook een brief van het Openbaar Ministerie waarin staat dat het delict waarvan hij aangifte heeft gedaan niet wordt vervolgd, net als dat jij die brief in de bus kreeg. Als de 'benadeelde' het hier niet mee eens is, dan kan hij een klacht indienen bij het gerechtshof. Hij doet dan een beroep op artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering: de zogenaamde beklagprocedure. 

Het Openbaar Ministerie heeft met een reden besloten om jou niet te vervolgen. Bijvoorbeeld omdat je onterecht als verdachte bent aangemerkt of er is te weinig bewijs. Misschien vindt het Openbaar Ministerie het geen goed idee om jou te vervolgen omdat de benadeelde het incident zelf heeft uitgelokt. Wat de reden ook is, de 'benadeelde' kan het gerechtshof vragen eens goed naar die reden te kijken. 

Als het gerechtshof vindt dat er een luchtje aan de reden zit, dan zullen ze jou oproepen om uitleg te geven over het incident. Het gerechtshof wil weten hoe jij er over denkt en wat er is gebeurd. En vandaar dat jij die brief hebt ontvangen. Nadat het gerechtshof jou heeft gehoord kan het zijn dat jouw vervolging wordt bevolen. Het Openbaar Ministerie moet jou dan een dagvaarding sturen. Er staat dus heel veel op het spel! Uit mijn onderzoek blijkt dat in bijna 50% van die zaken een veroordeling volgt.  

Maar wat moet je nou met die brief? Aan jou de taak om het gerechtshof duidelijk te maken dat het luchtje naar rozenbloemetjes ruikt. Onschuldig of niet: dat is lastig en hier kan je hulp bij gebruiken! Gelukkig mag jij je bij laten staan door een advocaat. Die kan met jou het dossier uitpluizen, jou de zwakke plekken in het verhaal uitleggen en voor jou pleiten bij het gerechtshof. In deze fase kan veel succes worden geboekt. Het kan zomaar het verschil zijn tussen wel vervolgd worden of definitief verlost zijn van de verdenking. 

Bovendien kan het lastig zijn om na zoveel maanden het incident goed te herinneren en die herinnering in de juiste woorden uit te drukken. De advocaat kan in dat geval wat 'eau de cologne' aan het luchtje toevoegen. Er bestaat een kans dat je met een goede advocaat zo weer in de buitenlucht staat zonder de dreiging van een dagvaarding. Laat je dus bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Wij bij Haans Advocaten zorgen ervoor dat jij kan zeggen: ik ben er van af!

actualiteiten over strafzaken & vervolging