Geldlening aan kind na 20 jaar verjaard

Een zoon leent op 27 juli 1987 een aanzienlijk geldbedrag van zijn ouders. Zijn vader is overleden in 2005 en zijn moeder in 2012. De man heeft nooit afgelost op de lening, maar het bedrag van de lening is lager geworden door verrekening van schenkingen die gedaan zijn door zijn ouders. De broers en zussen van de man zijn van de mening dat de nalatenschap van moeder een vordering heeft op de man in verband met zijn lening, die dan nog zo’n € 325.000,00 bedraagt. De man zelf stelt dat die vordering na 20 jaar – en dus in 2007 - verjaard is.

Familie & Echtscheidingen

De lening was te allen tijde opeisbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Volgens de rechtbank geldt voor deze lening inderdaad een verjaringstermijn van 20 jaar, die is gestart in 1987. De verjaringstermijn van 20 jaar had kunnen worden verlengd met 5 jaar als moeder deze tijdig gestuit had. Ook had de termijn kunnen worden verlengd als kan worden vastgesteld dat de zoon de vordering erkend zou hebben. Dat moeder voor haar overlijden een keer een schenking heeft gedaan aan haar andere kinderen en dit bedrag heeft verrekend met de schuld van de zoon, is niet voldoende. De rechtbank concludeert op 19 juli 2017 dat de op de lening betrekking hebbende vordering is verjaard en dus niet tot de nalatenschap van moeder behoort.

actualiteiten over familie & echtscheidingen