Geen inkomen, toch betalen?

Door de rechtbank Midden-Nederland is beslist dat een vader die een gevangenisstraf uitzit toch kinderalimentatie dient te voldoen. De vader had namelijk om nihilstelling van de kinderalimentatie gevraagd omdat hij vanwege zijn detentie geen inkomen meer heeft. 

Familie & Echtscheidingen

De rechtbank heeft eerst bekeken of de inkomensdaling is veroorzaakt door gedragingen van de man zelf. De rechtbank vond dat de man zich had dienen te onthouden van de gedragingen die tot zijn detentie hebben geleid. Vervolgens onderzocht de rechtbank welk inkomen de man in redelijkheid in de toekomst zou kunnen verwerven. Vanwege zijn detentie kan voor het bepalen van de draagkracht van de man geen rekening worden gehouden met zijn oude inkomen (van voor zijn detentie), echter de man verdient maandelijks een bedrag van € 65,-- door te werken in de gevangenis.  Doordat de lasten van de man in de gevangenis laag zijn, oordeelt de rechtbank dat hij voor de resterende periode dat hij gedetineerd is en 5 maanden na zijn vrijlating in staat is om € 30,-- per maand kinderalimentatie te voldoen. Nadien wordt van de man verwacht dat hij het “oude” bedrag aan kinderalimentatie weer kan voldoen.  

actualiteiten over familie & echtscheidingen