De lijst van aanbrengsten

Een man en een vrouw zijn in 1991 getrouwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. Er is een staat van aanbrengsten gehecht aan de huwelijkse voorwaarden waarop staat vermeld welke goederen eigendom zijn van de vrouw en welke van de man.

 

 

Familie & Echtscheidingen

In 2017 legt een schuldeiser van de man beslag op verschillende roerende zaken. De vrouw vordert dat het beslag wordt opgeheven voor zover het zaken betreft die haar eigendom zijn en zij verwijst naar de staat van aanbrengsten.

De rechtbank gaat hier niet in mee. Volgens de rechtbank kunnen de aanbrengsten niet meer alleen aan de vrouw worden toegerekend omdat (1) partijen niet jaarlijks met elkaar hebben afgerekend en (2) zij ook niet jaarlijks hebben vastgesteld welke goederen aan de vrouw dan wel aan de man toebehoren. De rechtbank Overijssel schrijft in de beschikking van 2 oktober 2017 dat het niet meer is vast te stellen of de goederen waar beslag op is gelegd dezelfde zijn als genoemd in de lijst van aanbrengsten uit 1991. Omdat er sprake is van verwatering zijn de goederen op de lijst deel gaan uitmaken van een (beperkte) gemeenschap tussen de man en de vrouw.

actualiteiten over familie & echtscheidingen