Corona in de werksfeer II

Het Ministerie van SZW heeft gisteravond 17 maart 2020 de regeling WTV (Werktijdverkorting) met onmiddellijke ingang ingetrokken. Er is een nieuwe regeling in de maak.

Arbeid & Ontslag
mr. A. Oomen (Albert)

De details daarvan zijn nog niet bekend, maar de kern zal zijn:

  • de aanvraagprocedure wordt eenvoudiger;
  • oude WTV-aanvragen vallen automatisch onder de nieuwe regeling;
  • totdat de nieuwe regeling operationeel is, kan er niets aangevraagd worden;
  • maximaal 90% van de loonkosten wordt vergoed;
  • de vergoeding is afhankelijk van de omzetdaling vanaf 1 maart 2020, dat wil zeggen bij 50% omzetverlies volgt er 90% x 50% = 45% loonkostensubsidie;
  • de omzetdaling moet aangetoond worden, maar voorschotbetalingen zijn mogelijk.

 

Sectie Arbeid en Ontslag,

 

Rob Boas

Albert Oomen

Babette van Vugt