Ambtenaren krijgen eigen formule voor extra ontslagvergoeding

Ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde verhoudingen die vooral aan de werkgever te wijten zijn, kunnen zich voortaan beroepen op een formule voor de berekening van extra ontslagvergoeding. Dat vloeit voort uit twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Zoals in het bedrijfsleven de kantonrechtersformule kan worden toegepast, hebben ambtenaren nu hun eigen CRvB-formule.

Arbeid & Ontslag

Niet voldoende
Ambtenaren krijgen vaak al een ruimere uitkering bij ontslag dan andere werknemers. Daarom kan bij hen de kantonrechtersformule niet gebruikt worden voor de berekening van een extra vergoeding, heeft de Centrale Raad van Beroep eerder vastgesteld (zie LJN BO8173). In twee uitspraken van 28 februari 2013 geeft het rechtscollege nu een berekening waarmee ambtenaren wel iets extra's kan worden toegekend als hun verhouding met de werkgever, vooral door het toedoen van die werkgever, onherstelbaar is verstoord of in een impasse geraakt. In die situatie is de normale ontslaguitkering voor ambtenaren niet voldoende, stelt de Centrale Raad van Beroep.

De CRvB-formule
Voor de berekening van de vergoeding zijn van belang 
- het bruto maandsalaris op het moment van ontslag (inclusief vakantiegeld);
- het aantal dienstjaren gedeeld door twee, omdat de ambtenaar al recht heeft op een ruimere vergoeding bij ontslag; 
- het aandeel dat de werkgever had in het ontstaan van de onhoudbare situatie.
Daaraan wordt een factor 1 toegekend als het aandeel van de werkgever 80 tot 100%, 0,75 voor 65 tot 80% en 0,5 als de situatie voor 51 tot 65% te wijten is aan de werkgever.

De CRvB-formule luidt:
Bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren:2) x 0,5, 0,75 of 1

Twee uitspraken
In de zaak LJN BZ2043 heeft de rechtbank 's-Gravenhage aan een ambtenaar ten onrechte geen extra vergoeding toegekend. Daarom vernietigt de Centrale Raad van Beroep die uitspraak en geeft de ambtenaar een vergoeding volgens de CRvB-formule. De werkgever had hier een aandeel van 75% in het voortbestaan van de impasse, dus wordt de factor 0,75 toegepast. 
In de zaak LJN BZ2044 is een uitspraak van de rechtbank Amsterdam vernietigd. Die rechtbank heeft een te hoge extra vergoeding vastgesteld, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. Bij toepassing van de CRvB-formule wordt de factor 1 toegepast omdat het aandeel van de werkgever in de onherstelbaar verstoorde relatie meer dan 80% is.

Bron: persbericht van de Centrale Raad van Beroep