Nieuws & actualiteiten

Het laatste nieuws

We volgen voor jou de ontwikkelingen in de verschillende rechtsgebieden. Heb je naar aanleiding van een artikel of een blog vragen of opmerkingen? Neem dan zeker contact op met een van onze specialisten.

mr. B.I. van Vugt (Babette)
Arbeid & Ontslag
mr. B.I. van Vugt (Babette)

Ontslag met wederzijds goedvinden. Waar moeten werkgever en werknemer op letten?

Wanneer een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer worden vaak in onderling overleg afspraken gemaakt over de beëindiging van de...