Nieuws & actualiteiten

Het laatste nieuws

We volgen voor jou de ontwikkelingen in de verschillende rechtsgebieden. Heb je naar aanleiding van een artikel of een blog vragen of opmerkingen? Neem dan zeker contact op met een van onze specialisten.

mr. B.I. van Vugt (Babette)
Arbeid & Ontslag
mr. B.I. van Vugt (Babette)

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer

De Eerste Kamer heeft op 10 juli jl. het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers...